Hexahive

Administrative Support Staff (ENTRY LEVEL)

Full Time

Salary: -

Makapagbigay ng kaukulang suporta, pag-alalay at pagtulong sa opisina tulad ngunit hindi limitado sa:nA. Pagtitiyak na maayos na nabibigyan at nasusunod ang schedule ng mga customer na bumibisita sa warehouse.nB. Patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga customer ng kumpanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga napapanahong impormasyon patungkol sa mga produkto ng kumpanya.nC. Pagtulong sa pagsasaayos ng mga dokumentong hawak ng opisina.nnPosition Requirements:n1. Business Administration graduate or equivalentn2. Kahusayan sa paggawa, pagpoproseso at pagsuri ng mga impormasyon na may kaugnayan sa itaas.n3. Kasanayan sa pamamahala ng oras, multi-tasking at katuparan sa pagtapos ng mga gawain.n4. Ang mga fresh graduates ay maaaring mag-apply.n5. Willing magtrabaho sa Nangka, Marikina City.nnKindly send your updated resume thru our official e-mail address at [email protected] office is located at 1065 JP Rizal St. Nangka, Marikina City. Please be advised that due to health and safety protocols, only SCHEDULED APPLICANTS will only be entertained.

Could this job be the one?

Be careful – Don’t provide your bank or credit card details when applying for jobs. Don’t transfer any money or complete suspicious online surveys. If you see something suspicious, report this job ad.

About the company

Hexahive

Apply for Administrative Support Staff (ENTRY LEVEL)

Beware of fraud agents! Do not pay money to get a job.